Współpraca

„Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób zobowiązanych do alimentacji” – elementem działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób uchylających się od płacenia alimentów.

Dlaczego alimenty to taki specyficzny dług? Co różni dług konsumencki od zadłużenia alimentacyjnego? Specyfika problemu alimentacyjnego

Celem Programu jest skłonienie uczestników zajęć tzw. alimenciarzy do zmiany przekonań a przez to zachowań – skłaniając ich do podjęcia obsługi swych zobowiązań. Służy temu cały blok zajęć edukacyjnych – warsztatowych, dostarczający podstawowej wiedzy oraz trenujący praktyczne umiejętności niezbędne do wypracowania konstruktywnej drogi wyjścia. (czytaj dalej)