Rodzina w kryzysie rozpadu

Struktura kursu:

1. Dom jako synonim rodziny
2. Charakterystyka rodziny
3. Rodzina – proces dynamiczny. Fundament to miłość
4. Przyczyny konfliktów – konflikt a przemoc
5. Rozpad rodziny
6. Skala problemu długów alimentacyjnych
7. Charakterystyka długu alimentacyjnego
8. Dlaczego „alimenciarze” nie płacą. Prawo a alimenty
9. Dług alimentacyjny a praca
10. Strategie postępowania z alimenciarzami
11. Ćwiczenie – sylwetka dłużnika, alimenciarza
12. Jak postrzegamy alimenciarza?
13. Rozumienie natury konfliktu
14. Oferta dla kobiet
15. Oferta dla mężczyzn – szczególnie alimenciarzy
16. Uzasadnienie programu

Cena: