Oferta kursów

 

Zadłużenie problemem szczególnym w terapii patologicznego hazardu

Kurs adresowany do osób, którzy w stojej pracy mają do czynienia z osobami uzależnionymi od patologicznego hazardu. Kurs zawiera chcrakterystykę uzależnienia, analizuje jego dynamikę. Sprawdź szczegóły kursu.

 

 

 

Rodzina w kryzysie rozpadu

Kurs przeznaczony dla osób pracujących z ludźmi, którzy doświadczają przykrego zjawiska rozpadu rodziny. Jest propozycją spojrzenia na to zjawisko z perspektywy trzeciej osoby, gotowej wesprzeć strony w przejściu przez trudny okres rozstania, tak by zminimalizować jego negatywne skutki. Sprawdź szczegóły kursu.

 

 

 

Program edukacyjno-korekcyjny dla osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych

Kurs powstał z myslą o zmianach w prawie dotyczącym kar dla osób, które nie płacą alimentów. Zmieniły się przepisy w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Nowelizacja dotyczy art. 209 kodeksu karnego. Zaproponowane szkolenie jest propozycją zajęć, które przeprowadzić będzie można z tzw. alimencirzami. Adresatami kursu są kuratorzy, pracownicy więziennictwa, pracownicy społeczni oraz wszyscy ci, którzy lepiej chcą zrozumieć problem braku skuteczności egzekucji zaległości alimentacyjnych. Sprawdź szczegóły kursu.

 

 

Praca z zadłużonym podopiecznym

Szkolenie adresowane do osób, które w swojej pracy mają do czynienia z osobami zadłużonymi. Zawiera charakterystykę zadłużonego klienta, stara się odopowiedzieć na wszelkie pytania związane z zadłużeniem (m.in Jak to się dzieje, że ludzie się zadłużają?; Jak długi wpływają na nasze życie?; Jakie strategie podejmujemy, gdy mamy problem z obsługą zobowiązań?). W kursie proponujemy proste narzędzie przesiewowe, które warto zaproponować klientom, aby sprawdzili czy problem zadłużenia wpływa na ich życie (test 15 pytań). Kurs zawiera trening kluczowych kompetencji z przykładami ćwiczeń oraz gotowymi narzędziami do wykorzystania w pracy z klientem. Sprawdź szczegóły kursu.