Założenia kursów

Szanowni Państwo, uważam, że doświadczenia zebrane podczas siedmiu lat pracy w środowisku osób zadłużonych są dobrą podstawą do zaprezentowania Państwu oferty kursów online. Są one źródłem wiedzy nt. osób zadłużonych, strategii postępowania zadłużonych i psychologii zadłużenia. Każdy z nich skupia się na innym aspekcie życia na który wpływ mają długi.

W ofercie znajdziecie Państwo szkolenie dla prowadzących Program edukacyjno-korekcyjny dla osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, które traktuje o zmianie art. 209. KK dotyczącego uchylania się od płacenia alimentów. Uważam, że podstawą do pracy nad alimenciarzami oraz ich zadłużeniem jest zmiana schematu myślenia o nich samych. Prezentuje tam swój punkt widzenia. Kurs Rodzina w kryzysie rozpadu zawiera charakterystykę rodziny, która jest podstawową komórką społeczną. Na jego łamach omawiam zjawisko rozpadu rodizny. Wachlarz szkoleń zawiera także kurs traktujący o terapii patologicznego hazardu. Uzależnienie to często prowadzi do sporych strat finansowych. Podstawowym kursem w ofercie jest kurs Praca z zadłużonym podopiecznym, gdzie starałem się uchwycić aspekty pracy z zadłużonymi klientami Państwa placówek. Modułem uzupełniającym całą ofertę jest Kodeks Dobrych Praktyk wychodzenia z zadłużenia. Dzielimy się doświadczeniem, ale otwarci jesteśmy także na Wasze spostrzeżenia. Zachęcamy zatem do współpracy w rozwoju tego kodeksu.

Poszukujemy różnych okazji i form mówienia o problemach zadłużenia. Z jednej strony to elementarna edukacja, której nigdy zbyt wiele. Cały czas poszukujemy kolejnych form, partnerów – to co prezentujemy dalej to formy, które cały czas staramy się udoskonalać. Z drugiej strony to chyba jedyny sposób kształtowania optymalnej, rzeczowej atmosfery wokół problemu zadłużenia, pozwalającej na poszukiwanie efektywnych sposobów.